melissa 1.jpg

Xecan EmergencyRoom

Xecan Acil Servis Odası Yazı Tahtaları

Mevcut acil servis odası kuru silme yazı tahtaları bilgi görüntülemek için kullanılır. Personelin onları manuel olarak eklemesi, silmesi veya güncellemesi gerekir. Renk işaretleyicileri, büyük ızgaralar, kısaltmalar ve gizli bilgiler için özel simgeler kullanılması bilgileri çok karmaşık ve meşgul hale getirebilir.

Xecan akıllı hasta tanımlama ve yerleştirme çözümü, klinik iş akışını ve hasta güvenliğini geliştirmek için acil kliniklere uygulanacak şekilde genişletildi. Xecan acil servis odası akıllı beyaz tahta, manuel kuru silme tahtalarının yerini alacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır.

 
 

Xecan akıllı beyaz tahtaları, belirli klinik ihtiyaçlarınız için yeniden yapılandırılabilir. Gösterilen tipik hasta bakımı verileri:

  • Patent yeri ve bekleme süresi

  • Hasta keskinliği ve özel riskler (örneğin bulaşıcı hastalık)

  • Hasta durumu (görülmeye hazır, doktorla, beklemedeki laboratuarlarla vb.)

  • Oda / yatak durumu (mevcut, temizlenmiş, tahsis edilmiş)

  • Hastalar, hekimler ve hemşireler daha sonra nereye gitmeli?

  • Darboğazların gecikmeye neden olduğu yerler

Kolay ve Düşük Maliyetli Hasta Tanımlama ve Yerleştirme

Xecan neredeyse tüm hasta tanımlama ve doğrulama yöntemlerini destekliyor. Xecan'ın hasta kimliği ve kliniğiniz için yer belirleme teknolojisinin seçimi büyük ölçüde kliniğinizin mevcut teknoloji altyapısına dayanmaktadır. Dolayısıyla mevcut teknolojinizi geliştirebilir veya yükseltebilir, kolay ve uygun maliyetli hale getirebiliriz.
 

Hastane elektronik tıbbi kayıt sistemi ile entegrasyon

XECAN'ın entegrasyon takozları, çeşitli barkodlar, RFID ve biyo-metrik tarayıcılarla ara yüz oluşturmak üzere tasarlanmıştır, böylece yakalanan verilerin minimum veya hiç değişiklik olmadan elektronik tıbbi kayıt sisteminizle etkileşime girmesini sağlar. Elektronik tıbbi kayıt sistemlerinden gelen hasta bilgileri, acil servis akıllı tahtalarına sürekli olarak beslenir. Bu gerçek zamanlı bilgiler tüm klinik yazı tahtalarında görüntülenir.
 

Klinik Karar Vermeyi Destekleyen Akıllı Klinik Analitik

Xecan beyaz tahtanın avantajlarından biri, klinik ve operasyonel aktiviteler için akıllı karar desteği sağlayan analitik raporlama motorudur. Gerçek zamanlı karar desteğinin bir örneği, acil durum odası aşırı kalabalık bölümlerinin yönetimi de dahil olmak üzere acil durum kapasitesi ve hasta akışı ile ilgili kararları destekleyebilecek operasyonel istatistiklerin hesaplanması ve gösterilmesidir.

 
Karar vermeyi desteklemek için görselleştirilmiş klinik operasyonel analitik

Karar vermeyi desteklemek için görselleştirilmiş klinik operasyonel analitik